THÔNG TIN

1 / 1

Ba Trần Văn Thơm

Không có

1912

Sức khỏe yếu

Trà Vinh

43 Trần Hữu Trang, phường 11, quận Phú Nhuận

HÌNH ẢNH

Tham gia phong trào Sinh viên học sinh. Ủng hộ tiền bạc, thuốc men và lương thực. Vận động người khác cùng tham gia phong trào