THÔNG TIN

1 / 1

Má Phan Thị Phước

1932

Sức khỏe yếu

huyện Cần Đước, tỉnh Long An

451 Võ Di Nguy, phường 09, quận Phú Nhuận

HÌNH ẢNH

Thường giúp đỡ các cán bộ ăn ở trong nhà, khi thức ăn lúc tiền bạc để hoạt động Cách mạng. Nuôi con cán bộ đến khi trưởng thành và đưa về vùng giải phóng để khỏi đi lính cho chính quyền Ngụy

Giúp đỡ tiền bạc, thuốc men, giấy tờ để in truyền đơn biểu ngữ và tiếp tục che giấu cán bộ trong nhà