THÔNG TIN

1 / 1

Má Đào Thị Tý

Má Tý

1918

Sức khỏe yếu

Hãi Hưng

67/6 Trần Khắc Chân, phường 09, quận Phú Nhuận

HÌNH ẢNH

Tham gia giúp đỡ Cách mạng, liên lạc giúp các đồng chí hoạt động bí mật

Gia đình dời về xóm Hàng Dương (nay là 67/6 Trần Khắc Chân, phường 09, quận Phú Nhuận). Tiếp tục tham gia hoạt động ủng hộ Cách mạng.

Tham gia phong trào đấu tranh của HSSV.

GIẢI THƯỞNG