THÔNG TIN

1 / 1

Ba Nguyễn Hữu Đây

1917

Đã mất

2008

Thành phố Hồ Chí Minh

435/4 Nguyễn Kiệm, P9, Q.Phú Nhuận