THÔNG TIN

1 / 1

Má Nguyễn Thị Công

Không có

1925

Sức khỏe yếu

TP. HCM

17 Nguyễn Đình Chiểu, phường 04, quận Phú Nhuận

HÌNH ẢNH

Tham gia phong trào Sinh viên học sinh. Ủng hộ tiền bạc, thuốc men, lương thực và vận động nhiều người khác cùng tham gia và ủng hộ