THÔNG TIN

1 / 1

Ba Trần Văn Liêm

1922

Sức khỏe yếu

Thành phố Hồ Chí Minh

514/8, Nguyễn Kiệm, P4, Q. Phú Nhuận

TIỂU SỬ

Tích cực tham gia phong trào sinh viên học sinh Sài Gòn, ủng hộ tiền bạc, tiếp tế lương thực cho học sinh sinh viên.