THÔNG TIN

1 / 1

Ba Trần Văn Liêm

Không có

1922

Sức khỏe yếu

TP. HCM

514/8 Nguyễn Kiệm, phường 04, quận Phú Nhuận

HÌNH ẢNH

Tích cực tham gia phong trào Sinh viên học sinh, ủng hộ tiền bạc và tiếp tế lương thực