THÔNG TIN

1 / 1

Má Nguyễn Thị Lê

Không có

1931

Sức khỏe yếu

Sông Bé

5/4B Tự Đức, phường 03, quận Phú Nhuận

HÌNH ẢNH

Làm giao liên , nuôi giấu cán bộ Thành Đoàn. Tham gia và vận động người khác cùng tham gia, ủng hộ phong trào Sinh viên học sinh

GIẢI THƯỞNG