THÔNG TIN

1 / 1

Má Hoàng Thị Mai Hiệp

1927

Sức khỏe tốt

Quảng Bình

476 Nguyễn Kiệm, P3, Q.PN

HÌNH ẢNH

Phong trào TN-SVHS

-Công tác tại Phường 3, Quận Phú Nhuận ( Hội phó Hội Phụ Nữ, UVMTTQ, Hội Phụ Lão, Tổ Hội Mẹ P3)
-Phong trào các Ba Má Quận Phú Nhuận và TP
-Có mặt trong BCH Hội Từ Thiện (Hội Phó)