THÔNG TIN

1 / 1

Ba Nguyễn Đình Long

Không có

1930

Sức khỏe yếu

Sài Gòn

50/6/9 Nguyễn Đình Chiểu, phường 03, quận Phú Nhuận

HÌNH ẢNH

- Thanh niên Cứu quốc
- HUH Vệ quốc đoàn LT 306 - 312 Binh vận
- Tham gia và vận động tiếp tế sinh viên học sinh tại sứ quán Campuchia