THÔNG TIN

1 / 1

Má Phan Thị Nhựt

1915

Đã mất

2009

Tam Kỳ, Quảng Nam

202/2 Cô Giang , P.02, Q.Phú Nhuận

HÌNH ẢNH

- Làm giao liên - liên lạc và hội viên Hội phụ nữ Cứu quốc.
- Vận động quyên góp vàng bạc gây quỹ cho chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
- Vận động phong trào " Hũ gạo tiết kiệm " để nuôi quân đánh giặc
- Nuôi dưỡng, bảo vệ cán bộ hoạt động Cách mạng

- Là cơ sở Cách mạng của Thành Đoàn
- Nuôi dưỡng, che giấu cán bộ, tạo điều kiện cho các đồng chí hoạt động chống Mỹ tại Sài Gòn - Gia Định liên tục từ 1968 - 1975
- Cất giấu vũ khí, tài liệu Cách mạng trong nhà
- Vận động và nuôi sinh viên học sinh trốn lính tại nhà, tạo điều kiện cho các anh em binh sĩ Ngụy đào ngũ về quê sinh sống
- Quyên góp tiền bạc, thuốc men, vật dụng.. ra chiến khu.