THÔNG TIN

1 / 1

Má Nguyễn Thị Liên

1932

Sức khỏe yếu

Thành phố Hồ Chí Minh

366/4 Phan Xích Long, phường 02, quận Phú Nhuận

HÌNH ẢNH

Tham gia phong trào, sát cánh cùng với sinh viên học sinh, đấu tranh biểu tình chống chế độ Mỹ Ngụy cho đến khi giải phóng. Sau đó hoạt động Ba má phong trào tại quận Phú Nhuận