THÔNG TIN

1 / 1

Má Lê Thị Ảnh

Tám Ánh

1914

Sức khỏe yếu

xã Mỹ Thiện, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

265/4 Cô Giang, phương 02, quận Phú Nhuận

HÌNH ẢNH

Là giao liên trong chi bộ Đảng đầu tiên của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đặt tại Phú Nhuận.
Liên lạc hoạt động giữa Hooc-môn , Phú Nhuận và trụ sở ở đường d'Espague
Tổ chức các kỳ họp Đảng của xứ ủy Nam kỳ tại Phú Nhuận

Là phó ban Tự túc và sinh sản tại Ban công tác 6. Tuyển chọn đội viên Ban ám sát
Thanh nữ quyết tử - Tiểu đoàn quyết tử 950
Bị địch bắt 4 lần và giam tại "Cam Phú Lâm"

Cơ sở cho các tổ chức nội thành cứ tại Củ Chi, Trảng Bàng và Long Thành
Năm 1971, bị bắt lần thứ 5

GIẢI THƯỞNG