THÔNG TIN

1 / 1

Má Trần Thị Tơ

Má Tơ

1931

Sức khỏe yếu

TP. HCM

377/4 Phan Đăng Lưu, phường 01, quận Phú Nhuận

HÌNH ẢNH

Tích cực tham gia phòng trào Sinh viên học sinh, ủng hộ tiền bạc và tiếp tế lương thực