THÔNG TIN

1 / 1

Má Nguyễn Thị Sô

1923

Sức khỏe yếu

Quảng Ngãi

163/5 Cô Bắc, phường 01, quận Phú Nhuận

HÌNH ẢNH

- Tham gia phong trào Sinh viên học sinh, ủng hộ tiền bạc thuốc men và vận động nhiều người khác cùng tham gia