THÔNG TIN

1 / 1

Ni sư Đồng Hàn

1937

Sức khỏe yếu

Thành phố Hồ Chí Minh

Tịnh xá Ngọc Phương, phường 1, Gò Vấp