THÔNG TIN

1 / 1

Ni sư Đồng Duyên

1934

Sức khỏe yếu

Thành Phố Hồ Chí Minh

Tịnh xá Ngọc Phương, phường 1, Gò Vấp