THÔNG TIN

1 / 1

Má Ngô Liên Vĩnh

1937

Đã mất

Chưa rõ

Thành phố Hồ Chí Minh

Tịnh xá Ngọc Phương, phường 1, Gò Vấp