THÔNG TIN

1 / 1

Má Lê Thị Phụng

1938

Đã mất

Chưa rõ

Thành phố Hồ Chí Minh

Tịnh xá Ngọc Phương, phường 1, Gò Vấp