THÔNG TIN

1 / 1

Má Đổ Thị Ảnh

Má Ảnh

24 / 8 / 1931

Sức khỏe tốt

Sông Bé

67/15A Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh

HÌNH ẢNH

Chịu trách nhiệm đường dây giao liên từ Thành ủy vào Chi bộ cảnh sát Đô thành để giao thư chỉ đạo và nhận báo cáo từ trong nhà tù về Thành ủy