THÔNG TIN

1 / 1

Má Trần Thị Trang

1919

Sức khỏe yếu

xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh

B13/3 Ấp II, xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh ( Đ/c cũ )

HÌNH ẢNH

Tham gia phong trào Sinh viên học sinh. Ủng hộ tiền bạc, thuốc men và lương thực. Vận động người khác cùng tham gia phong trào