THÔNG TIN

1 / 1

Má Trần Thị Chiêm

1915

Đã mất

Chưa rõ

xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh

B14/21 Ấp II, xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh ( Đ/c cũ )

HÌNH ẢNH

Đào hầm nuôi chứa cán bộ. Ủng hộ gạo, tiền, thuốc men và đấu tranh cho phong trào đòi tăng lương, giảm giờ làm và đòi thả học sinh sinh viên