THÔNG TIN

1 / 1

Má Tô Thị Sứ

1936

Sức khỏe yếu

xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh

F1/23 Ấp 6, xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh ( Đ/c cũ )

HÌNH ẢNH

Tham gia phong trào Sinh viên học sinh. Ủng hộ tiền bạc, thuốc men và lương thực. Vận động người khác cùng tham gia phong trào