THÔNG TIN

1 / 1

Má Nguyễn Thị Tôn

1945

Sức khỏe tốt

Ấp II, xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh

B10/63 Bình Trị Đông

HÌNH ẢNH

- Là giao liên đội Biệt động vùng cao c10 F100.

Tham gia công tác trong phong trào Sinh viên học sinh