THÔNG TIN

1 / 1

Má Nguyễn Thị The

1925

Đã mất

Chưa rõ

xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh

B15/54 Ấp II, xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh ( Đ/c cũ )

HÌNH ẢNH

Tham gia ủng hộ phong trào Thanh niên sinh viên học sinh. Nuôi giấu và giúp đỡ cán bộ