THÔNG TIN

1 / 1

Má Nguyễn Thị Bóc

Không có

1927

Sức khỏe yếu

xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh

B14/16 Ấp II, xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh ( Đ/c cũ )

HÌNH ẢNH

- Tham gia ủng hộ Cách mạng và tham gia phong trao Sinh viên học sinh
- Nuôi dưỡng, che giấu cán bộ
- Ủng hộ thuốc men và vận động người khác cùng tham gia