THÔNG TIN

1 / 1

Má Nguyễn Thị Thanh

Má Thanh

1923

Sức khỏe tốt

Ấp 1, xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh

13/16 đường Bà Hom

HÌNH ẢNH

- Hoạt động Cách mạng ở cả hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ
- Ngày 1/5/1967, tham gia biểu tình ủng hộ sinh viên học sinh
- Năm 1970, tham gia phong trào Phụ nữ đòi quyền sống
- 1973 - 1974, tham gia biểu tình đòi thả học sinh sinh viên và nhiều cuộc biểu tình khác

GIẢI THƯỞNG