THÔNG TIN

1 / 1

Má Trần Thị Vĩnh Xuân

Má Xuân

1928

Sức khỏe yếu

Đức Minh - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh

65 Nguyễn Thị Tần, phường 02, quận 08

HÌNH ẢNH

Là chiến sĩ cứu thương, thuộc đơn vị Quốc vệ đội Ty công an Gia Định

Giao liên, Ban phụ vận Sài Gòn - Gia Định

Tham gia các phong trào đấu tranh đô thị: phong trào thanh niên sinh viên, phong trào Phật giáo chống Mỹ ngụy, phong trào phụ nữ đòi quyền sống ...

Công tác Hội phụ nữ phường cho đến khi nghỉ hưu

GIẢI THƯỞNG