THÔNG TIN

1 / 1

Má Ngô Thị Tùng

6 / 10 / 1926

Đã mất

23 / 10 / 2016

Thành Phố Hồ Chí Minh

44 HoàngLêKha, Phường 9, Quận 6

HÌNH ẢNH

- Tham gia phong trào Sinh viên học sinh. Ủng hộ tiền bạc, thuốc men và vận động người khác cùng tham gia