THÔNG TIN

1 / 1

Má Ngô Thị Nhiễu

Không có

1917

Sức khỏe yếu

Long An

182/134 Phạm Phú Thứ, phường 04, quận 06

HÌNH ẢNH

Phòng quân giới miền Đông Nam Bộ

Tham gia và ủng hộ phong trào Sinh viên học sinh

GIẢI THƯỞNG