THÔNG TIN

1 / 1

Má Nguyễn Thị Cẩm

Má Cẩm

1925

Sức khỏe yếu

Sa Đéc

320 Gia Phú, phường 03, quận 06

HÌNH ẢNH

Tham gia phong trào Sinh viên học sinh. Ủng hộ tiền bạc, thuốc men lương thực và vận động nhiều người khác cùng tham gia