THÔNG TIN

1 / 1

Má Nguyễn Thị Diệp

Má Diệp

1930

Sức khỏe yếu

Long An

671 Tháp Mười, phường 02, quận 06

HÌNH ẢNH

Tham gia phong trào Sinh viên học sinh. Ủng hộ tiền bạc, thuốc men, lương thực và vận động nhiều người khác cùng tham gia và ủng hộ