THÔNG TIN

1 / 1

Má Trần Thị Mai

Má Mai

1929

Sức khỏe yếu

Hà Tĩnh

927 Hậu Giang, phường 01, quận 06

HÌNH ẢNH

Tích cực tham gia phòng trào Sinh viên học sinh, ủng hộ tiền bạc và tiếp tế lương thực. Vận động nhiều người khác tham gia và ủng hộ