THÔNG TIN

1 / 1

Má Phạm Thị Nhạn

Không có

1927

Sức khỏe yếu

Tân Thời Nhất - Hooc Môn

370/5 Minh Phụng, phường 01, quận 06

HÌNH ẢNH

Tích cực tham gia phòng trào Sinh viên học sinh, ủng hộ tiền bạc và tiếp tế lương thực. Vận động nhiều người khác tham gia và ủng hộ