THÔNG TIN

1 / 1

Má Bùi Thị Xuân Hoa

Chưa rõ

Sức khỏe tốt

Thành Phố Hồ Chí Minh

245 Hùng Vương,P9,Q5

HÌNH ẢNH

Hầu như liên lạc cánh quân báo đến năm 1968 bị bể cơ sở, đứt liên lạc.

Tham gia công tác phong trào TN, SVHS thời kì chống mỹ cứu nước.

Tham gia công tác giao liên ban an ninh trung ương cục miền Nam.

GIẢI THƯỞNG