THÔNG TIN

1 / 1

Má Nguyễn Thị Bình

Má Bình

1925

Sức khỏe tốt

Sài Gòn

15 Công Trường An Đông, quận 5

HÌNH ẢNH

- Cán bộ giao ban Binh vận Sài Gòn - Gia Định
- Đội trưởng đội vũ trang tuyên truyền F105
- Chủ tịch ban liên lạc thân nhân tù chính trị
- Tham gia phong trào sinh viên học sinh chống Mỹ

Tham gia khởi nghĩa tại phường An Đông, quận 5. Làm chủ tịch phường

GIẢI THƯỞNG