THÔNG TIN

1 / 1

Má Tăng Nữ

1934

Sức khỏe yếu

Trung Quốc

146/268 Huỳnh Mẫn Đạt, phường 03, quận 05

HÌNH ẢNH

Ủng hộ Cách mạng, đóng góp tiền bạc để nuôi các sinh viên học sinh bị giam tại nhà tù Tân Hiệp, Chí Hòa