THÔNG TIN

1 / 1

Má Võ Thị Sáng

Không có

1931

Sức khỏe yếu

Đồng Tháp

151/246 Nguyễn Trãi, quận 05

HÌNH ẢNH

Tham gia phong trào sinh viên học sinh. Ủng hộ tiền bạc, thuốc men lương thực và vận động nhiều người cùng tham gia