THÔNG TIN

1 / 1

Má Võ Thị Nguyên

Má Nguyên

1929

Sức khỏe yếu

Mỹ Tho

158 Ngô Gia Tự, phường 02, quận 05

HÌNH ẢNH

Đoàn viên Công Đoàn hoạt động tại thị xã Mỹ Tho

Phụ trách cơ sở giao liên tại thị xã Mỹ Tho

Nuôi giấu cán bộ. Giúp học sinh sinh viên trong phong trào đấu tranh, biểu tình

GIẢI THƯỞNG