THÔNG TIN

1 / 1

Má Nguyễn Thị Thân

Má Thân

1920

Sức khỏe yếu

Quảng Bình

424 Nguyễn Trãi, phường 02, quận 05

HÌNH ẢNH

Tích cực tham gia phòng trào Sinh viên học sinh, ủng hộ tiền bạc và tiếp tế lương thực. Vận động nhiều người khác tham gia và ủng hộ