THÔNG TIN

Má Hồ Thị Có

Má Có

1916

Sức khỏe tốt

An Giang

157D/310 Nguyễn Trãi, phường 02, quận 5

HÌNH ẢNH

-Tham gia phong trào SVHS.
-Ủng hộ tiền bạc, thuốc men, lương thực cho HSSV.
-Vận đồng nhiều người khác tham gia và ủng hộ.