THÔNG TIN

1 / 1

Má Đoàn Thị Bưởi

Má Bưởi

1927

Sức khỏe yếu

Hà Nam

112/7 Trần Nhân Tôn, phường 02, quận 5

HÌNH ẢNH

Hoạt động phong trào HSSV, cung cấp thiết bị sản xuất các tờ tuyên truyền chống chế độ cũ.
Thường xuyên tham gia các cuộc biểu tình

GIẢI THƯỞNG