THÔNG TIN

1 / 1

Ba Nguyễn Văn Phùng

Không có

1926

Sức khỏe tốt

Hà Nam Minh

156/359Q Ngô Gia Tự, phường 02, quận 05

HÌNH ẢNH

Vào đoàn Thanh niên Tiền phong

Vào ban giao thông công khai khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

Làm trưởng ban liên lạc các ba má phong trào sinh viên học sinh chống Mỹ và trưởng nhóm những người kháng chiến cũ thuộc khối văn phòng Thành ủy ở quận 10

GIẢI THƯỞNG