THÔNG TIN

1 / 1

Má Trương Thị Miên

1937

Sức khỏe yếu

huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

453KA/103 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 03

HÌNH ẢNH

Tham gia phong trào Sinh viên học sinh. Ủng hộ tiền bạc, thuốc men và lương thực. Vận động người khác cùng tham gia phong trào