THÔNG TIN

1 / 1

Má Nguyễn Thị Hiếu

1924

Sức khỏe tốt

Hải Phòng

91/40 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 03

HÌNH ẢNH

- Tham gia phong trào Sinh viên học sinh, ủng hộ tiền bạc thuốc men và vận động nhiều người khác cùng tham gia