THÔNG TIN

1 / 1

Má Nguyễn Thị Giao

1929

Sức khỏe yếu

Quảng Nam

453/26B Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 03

HÌNH ẢNH

- Tham gia phong trào Sinh viên học sinh từ năm 1969 - 1975
- Ủng hộ tiền bạc, thuốc men và lương thực cho học sinh sinh viên
- Vận động nhiều người khác cùng tham gia và ủng hộ