THÔNG TIN

1 / 1

Má Trần Thị Ngân

1926

Sức khỏe yếu

Huế

82/119C Lý Chính Thắng, phường 07, quận 03

HÌNH ẢNH

Tham gia phong trào Sinh viên học sinh. Ủng hộ tiền bạc, thuốc men và lương thực. Vận động người khác cùng tham gia phong trào