THÔNG TIN

1 / 1

Má Nguyễn Thị Đức

1931

Sức khỏe yếu

Bến Tre

82/98 Lý Chính Thắng, phường 07, quận 03

HÌNH ẢNH

- Tham gia phong trào Sinh viên học sinh từ năm 1969 - 1975
- Ủng hộ tiền bạc, thuốc men và lương thực cho học sinh sinh viên
- Thăm nuôi tù chính trị và sinh viên học sinh bị giam

Bị giam tại trung tâm cải tạo Thủ Đức và bị tra tấn dã man nhưng vẫn giữ được bí mật cơ sở