THÔNG TIN

1 / 1

Má Trần Thị Hai

Bà Thành

1925

Đã mất

Chưa rõ

Thành phố Hồ Chí Minh

88 Nguyễn Thiện Thuật P2

HÌNH ẢNH

Tham gia các phong trào: Thanh niên Sinh viên học sinh nội thành Sài Gòn - Chợ Lớn, Phụ nữ Việt Nam đòi quyền sống, Nữ Phật tử đấu tranh