THÔNG TIN

1 / 1

Má Lê Thị Hía

Má Hía

1909

Sức khỏe yếu

Nhơn Nghĩa - Hậu Giang

230 Lý Thái Tổ

HÌNH ẢNH

Tham gia mít tinh hội thảo, biểu tình chống Mỹ ngụy đòi hòa bình, dân sinh, dân chủ, đòi Mỹ rút về nước và đòi quyền sống
Ủng hộ tài chính, thuốc men, vật phẩm cho Hội sinh viên đấu tranh bị bắt giam tù và cho các hoạt động, phong trào.
Vận động phong trào quần chúng ủng hộ và tham gia chống Mỹ ngụy
Nuôi dưỡng và che giấu các cán bộ hoạt động cho phong trào